Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő

SzaMiMed Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
4031 Debrecen, Gyepűsor út 5/a
Képviseli: dr Mizsák Lajos
szamimed@hotmail.com

Az adatlezelés általános elvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalunkat és a magánrendelőnket felkereső látogatóink és pácienseink személyes adatainak a védelmében. Egyúttal fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását.
A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatait bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden biztonsági és technikai intézkedést ami az adatot biztonságát garantálja.
Ha olyan kérdése merül fel, amelyre jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem kap egyértelmű választ, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Igyekszünk, hogy minél gyorsabban válaszoljunk kérdésére, de legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszunk megküldését.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon).

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Jogorvoslat:

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: http://naih.hu

A weboldalunk használatával és a közzétett tartalmakkal kapcsolatos rendelkezések

Általános rendelkezések:

A maganrendeles-info.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) található információk a Szerző(k) általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik. Ezek nem minősülnek orvos által végzett felvilágosításnak. Nem helyettesítik a megfelelő vizsgálatokat, a vizsgálat során felállított diagnózisokat és az ennek megfelelő beavatkozásokat. A Honlapon közzétett tartalmak tájékoztató jellegűek.
A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Honlap olvasása, az olvasott tájékoztatások felhasználása kizárólag saját felelősségre történhet. Tényleges panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez!

A Honlap használata:

A Felhasználó saját és kizárólagos felelősségére használhatja a Szolgáltató Honlapját. A Honlaphoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Honlap vírusmentességéért a Szolgáltató nem felel. A Honlap tartalma nem minősül orvosi tanácsadásnak, a Honlap csupán tájékoztató jellegű tartalmakat közvetít, a feltüntetett tartalom nem hivatkozható egészségügyi szolgáltatásként és a Honlapon található információk megismerése nem pótolja a szakszerű orvosi diagnózist és kezelést!
A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

A weboldalunk használatához, böngészéséhez nincs szükség regisztrációra, vagy bejelentkezésre. Ezért az oldal ilyen célú használata során személyes adatok kezelése nem történik!

Weboldalon felhasznált Sütik (Cookie) :

Kötelező sütik:

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni
  • az Ön által rögzített adatokat tároló sütik: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.
  • hitelesítési munkamenet-sütik: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a sütik biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie. Ezek a sütik kizárólag az időpontfoglalási rendszer használata során szükségesek.
  • felhasználó központú biztonsági sütik: Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.
  • felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó sütik, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó sütik).

Előzetes hozzájárulást követően használt sütik:

Weboldalunk működésének elemzéséhez, használhatóságának fejlesztéséhez szükséges sütik
  • Cookie-k a teljesítmény javításához: Adatokat gyűjt arról, hogy látogatóink, köztük Ön is hogyan használják a weboldalt. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
  • Youtube látogatói süti: A Youtube marketing célú sütije. Elfogadása nélkül a weboldalba illesztett Youtube videók nem működnek.

Az időpontfoglalási rendszer használata során kezelt adatok

A weboldalunkon található Időpontfoglalás űrlapon keresztül lehetősége van vizsgálatra vagy kezelésre előzetesen bejelentkezni, arra időpontot foglalni. A magánegészségügyi szolgáltatásainkat igénybe venni kívánó, előzetes időpontfoglalást rögzítő természetes személyek személyes adatait önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeljük.

Az adatkezelés célja: A magánegészségügyi szolgáltatás megszervezése, az ellátást igénylővel történő kapcsolattartás biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre:
  • név (a vizsgálatra vagy kezelésre bejelentkező esetleg nagykorú képviselőjének a neve, amely az időpontfoglalás és a magánegészségügyi szolgáltatást igénylő panaszos/beteg beazonosításához szükséges – az űrlapon kötelező megadni!),
  • e-mail cím (az időpontfoglalásról történő visszajelzéshez, annak megerősítéséhez szükséges – az űrlapon kötelező megadni!),
  • telefonszám (a foglalt időpontban történő megjelenés, a magánegészségügyi szolgáltatás igénybe vételének megerősítéséhez, az azzal összefüggő kapcsolattartáshoz /időpont emlékeztetőhöz, illetve esetleges időpontváltozásról tájékoztatáshoz/ szükséges – az űrlapon kötelező megadni!),
Az időpontfoglalás során megadott adatai megismerésére az azok kezelésével megbízott munkatársaink jogosultak.
Az időpontfoglalás során megadott személyes adatait a magánegészségügyi szolgáltatás igénybe vételét követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha azok kezeléséhez további vizsgálatok vagy kezelések megszervezése és biztosítása céljából külön hozzájárul.

Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat vesz igénybe a Szolgáltató, melyek az alábbiak:
Adatfeldolgozó neve és címe, Adatfeldolgozás célja, Adatfeldolgozással érintett adatok köre

MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.
Email: info@mikrovps.net
Tárhely szolgáltatás.

Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics)
Google Analytics szolgáltatás
honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatkezelés

A betegellátásunkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a foglalás során elküldött visszaigazolásban szereplő linken keresztül előzetesen, valamit a rendelőnkben személyesen a szakrendelőnkben lesz lehetősége megismerni és elfogadni.Aktuális: 2023.12.12